عشق کجاست؟

تا به حال گریه کرده ای؟
من یک بار گریه کردم..وتمام اشکهایم را به دست بغضهایم سپردم...تنها شدم...
تا به حال غافل شده ای؟
من یک بار غافل شدم وتمام قاصدکهای سپیده قلبم را به دست باد سپردم..تنها شدم...
تا به حال رنجیده ای؟
من یک بار رنجیدم وتمام کینه هایم را به دست فراموشی سپردم..تنها شدم..
تا به حال یتیم شده ای؟
من یک بار یتیم شدم ویکدانه محبت حقیقی ام را به دست سرد خاک سپردم..تنها شدم
تا به حال فهمیده ای؟
من یک بار فهمیدم وتمام عقلم را به دست جنون سپردم...تنها شدم
تا به حال ترسیده ای؟
من یک بار ترسیدم و تمام شهامتم را به دست تاریکی سپردم...تنها شدم..
تا به حال گذشته ای؟
من یک بار گذشته ام و تمام ایثارم را به دست رفاقت سپردم..تنها شدم..
تا به حال خدا را دیده ای؟
من هر روز میبینم و  هستیم را به دستش می سپارم..تنها نیستم


                                                                                                  شیرین

پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ | 17:20 | شیرین | |

www . night Skin . ir